(216) 550 0 410
(530) 290 4 245
Bireysel Emeklilik Sistemi

  • %25 Devlet Katkısı
  • Daha Rahat Emeklilik Fırsatı
  • Huzurlu Bir Gelecek Sizi Bekliyor
  • Allianz güvencesiyle SigortaVeHayat'da

Bireysel Emeklilik Sistemi Sayesinde Huzur ve Mutluluk Dolu Yarınlara Ulaşın

Neden Bireysel Emeklilik Sistemini Seçmelisiniz?

Gelirinizin bir kısmını aktif çalışma hayatınız içerisinde aktararak emeklilik döneminde kullanmanızı sağlayan Bireysel Emeklilik Sistemi, bu sayede çalışma hayatınızın sona ermesinden sonra dahi üst düzey gelirler elde ederek yaşam kalitenizin alıştığınız düzeyde devam etmesine yardımcı olur. Söz konusu sistem, fiil ehliyetine sahip olan on sekiz yaşının üzerindeki tüm bireyler tarafından kullanılabilinmektedir.

Allianz'la Emekliliğin Keyfine Varın

Çoğu insan hayatının en verimli dönemlerinde anı yaşayarak geleceğe yatırım yapmayı düşünmezken, emeklilik yılları geldiğinde ise düşük gelir ve yüksek giderler ile birlikte geri döndürülemeyecek pişmanlıklar yaşayabilmektedir. Allianz Emeklilik ile birlikte bu tarz sorunlar ile uğraşmadan uzun yıllar devam edecek mutluluk ve memnuniyete erişmek mümkün olmaktadır.

Değişen katkı payı seçenekleri ile birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi çeşitlerinden kendilerine uygun olanına katılım sağlayabilen kişiler, emeklilik dönemlerindeki ek gelirin yanı sıra pek çok farklı avantajdan da faydalanabilmektedirler.

Devlet Katkısından Faydalanın

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Bireysel Emeklilik sisteminin teşvik edilmesi için devlet tarafından başlatılan fırsat dahilinde, sisteme katılım sağlayan kişilerin aylık olarak yatırdıklarının yüzde yirmi beş oranındaki tutarı, yıllık brüt bazdaki asgari ücretin yüzde yirmi beşi ile sınırlı kalmak şartı ile devlet tarafından ödenmektedir.

Allianz Bireysel Emekliliğin Ek Hizmetleri

Allianz tabanlı bir Bireysel Emeklilik Sözleşmesi satın almış olan kişiler Medikal Asistans Hizmetleri, Anlaşmalı Kurumlarda İndirimler ve Katkı Payı Güvencesi gibi fırsatlardan da faydalanabilmektedirler. Katkı Payı Güvencesi kapsamında bulunan bir kişinin tehlikeli hastalıklar, kaza sonucu ortaya çıkan maluliyet, işsizlik ve hastanede yatış gibi durumlarda altı aylık katkı payı bizzat Allianz tarafından karşılanmakta olup, kişinin mağduriyet yaşamaması mümkün kılınmaktadır. Buna ek olarak birikimlerin geri ödenmesi aşamasındaki vergi uygulaması da sistemde mevcut kalınan süreye bağlı olarak farklı ve en uygun oranlarda vergi kesintisi yapılmasını sağlamaktadır.

Giriş Aidatı Kesintisi Detayları

Giriş aidatlarının kişiden peşin ya da ertelenmiş olan alınan toplamı, söz konusu teklifin onaylandığı ya da imzalandığı tarihte geçerli olan brüt asgari ücretin sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde ayrılan kişiler için yüzde yetmiş beşini aşamamaktadır. Bunun yanı sıra yürürlülük tarihinin başlamasından itibaren altı yılını doldurmadan ayrılanlarda bu oran yüzde elli, altı yılını doldurmuş fakat on yılı doldurmamış kişilerde ise yüzde yirmi beş olarak nitelendirilmiştir.