(216) 550 0 410
(530) 290 4 245
Biz Sizi Arayalım
BÜYÜYEN ÇOCUK SİGORTASI

  • Vergi Avantajı
  • Çocuklarımız İçin Güvenli Gelecek
  • Çocuğunuz Güvenle Büyüsün
  • Allianz güvencesiyle SigortaVeHayat'da

Büyüyen Çocuk Sigortası

Aynı anda hem birikim hem de risk teminatı içeren Büyüyen Çocuk Sigortası, çocukların geleceğini kapsamlı olarak güvence altına olan bir ürün olması ile birlikte yoğun talep görmektedir.

Mevcut Birikim Teminatı ile birlikte çocuklarınız için ödediğiniz prim tutarları, arzu ettiğiniz süre oyunca birikerek her yıl elde edilen kâr paylarının da katılımı ile büyüyüp gelecek yıllar için son derece önemli yatırımlara dönüşmekte. Arzu edildiği durumda sigortanın sona ermesi ile birlikte beş ya da on yıl boyunca maaş olarak ödenebilinen bu birikimler, istendiği durumda toplu olarak da sunulabilmekte.

Ayda bir ödenecek prim tutarı(TL)*

Sürenin sonunda çocuğa ödenecek toplu ödeme tutarı(TL)

Sürenin sonunda çocuğa bağlanacak 5 yıl süreli aylık maaş(TL)

Sürenin sonunda çocuğa bağlanacak 10 yıl süreli aylık maaş(TL)

100

32.100

560

301

150

48.150

839

452

200

64.200

1.119

603


Sahip olduğunuz Risk Teminatı ile birlikte de söz konusu sigortayı gerçekleştiren kişinin hayatını kaybetmesi durumunda sigortanın yaptırılmış olduğu çocuğun güvence altına alınması mümkün olmakta. Vefatın gerçekleştiği aydan itibaren poliçenin son tarihine kadar aylık ödemelerin Allianz tarafından karşılanmasının yanı sıra çocuğun her yıl artış gösteren bir destek aylığı da alması sağlanmakta. Poliçenin sona ermesi ile birlikte yukarıda bahsedilen beş ilâ on yıla bölünmüş maaş ya da toplu ödeme cinsinden birikim de eksiksiz olarak temin edilebilinmekte.

Ayda bir ödenecek prim miktarı (TL)*

1. yıl aylık destek maaşı (TL)

5. yıl aylık destek maaşı (TL)

10. yıl aylık destek maaşı (TL)

15. yıl aylık destek maaşı (TL)

20.yıl 
aylık destek maaşı (TL)

100

781

792

836

917

1.040

150

1.171

1.189

1.254

1.375

1.560

200

1.562

1.585

1.672

1.833

2.079


Yukarı kısımda " * " simgesi ile belirtilmiş olan noktalar günümüzün alım gücünü belirtmektedir. Tablolarda sigorta ettiren kişinin cinsiyeti erkek ve yaşı otuz, sigortalı çocuğun ise cinsiyetinin kız ve yaşının beş olduğu baz alınarak, sigorta süresi de yirmi yıl üzerinden hesaplanmıştır. Yıllık kâr payı oranının reel bazda yüzde altı olarak belirleneceği ve ödenmesi gereken primlerin alım gücü açısından sabit değerlere sahip olacağı düşünülerek meydana getirilmiş bu örnek tablolar, poliçenin herhangi bir sebepten tenzil olmaması halinde geçerli teminatlar olarak nitelendirilmektedirler.

Büyüyen Çocuk Sigortası kapsamında poliçe oluşturulabilinmesi için çocuğun sıfır ilâ on yedi yaş aralığında bulunması ve sigorta ettiren kişinin de on sekiz ilâ elli yedi yaşlarında bulunması gerekmektedir. Buna ek olarak sigorta ettirenin yaşı ve sigorta süresinin matematiksel toplamının da altmış beş değerini geçmemesi şartı aranmaktadır.

Sizler de Büyüyen Çocuk Sigortası ile birlikte çocuklarınızın gençlik ve ön yetişkinlik yıllarında huzurlu ve rahat bir hayat sürmesini mümkün kılabilirsiniz.