(216) 550 0 410
(530) 290 4 245
Biz Sizi Arayalım
ÖZEL BİRİKİM SİGORTASI

  • Geleceğinizi Güven Altına Alın
  • Geleceği Bugünden Biriktirin
  • Vergi Avantajlarından Yararlanın
  • Allianz güvencesiyle SigortaVeHayat'da

Özel Birikim Sigortası

Kişinin hem kendisinin hem de yakınlarının geleceğini farklı yönlerden güvence altına alan Özel Birikim Sigortası, risk ve birikim teminatlarına da sahip olarak herhangi istenmeyen bir durumun oluşmasına karşı da korunmaktadır.


Neden Bu Sigorta Seçilmeli?

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik sahibi olunmasa dahi tüm beklentilere en iyi şekilde yanıt veren Özel Birikim Sigortası, kişinin gelecek hayatındaki yıllara daha umutlu ve memnuniyetli biçimde bakmasına olanak sağlamakta ve birikim oluşturarak maddi rahatlık yaratılmasını mümkün kılmaktadır.

Kişinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda tercih edilebilinecek farklı Risk Planları ile birlikte yaşamsal risk taşıyan ( kritik ) hastalıklardan uzun süreli hastane ziyaretlerine, vefatlardan maluliyetlere kadar tüm risklerde kişi kendisini garanti altına almanın rahatlığını yaşar.

Birikim Planı sayesinde gelecek yıllarda gerçekleştirilmek istenen soyut ya da somut istekler için yatırımların bugünden başlatılması mümkün olur.

Teminat/
Plan

Birikim Planı

Temel
Koruma
Planı

Aile Koruma
Planı

Kritik Hastalıklar
Koruma 
Planı

Toplu Ödeme

Vefat

Kaza Sonucu
Daimi Maluliyet

Hastalık Sonucu Daimi Maluliyet

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları

Hastane Yatış

Kritik Hastalıklar


Mevcut Risk Planları içerisinden herhangi birisinin seçili olması halinde, söz konusu plan içerisinde mevcut olan riskler açısından teminat tutarı üç farklı seçenek arasından kişinin kendisi tarafından belirlenmektedir.

Teminat Tutarı Seçenekleri

Altın

Gümüş

Bronz

Vefat Teminatı

Aylık Prim*400

Aylık Prim*200

Aylık Prim*100

Kaza Sonucu
Daimi Maluliyet

Aylık Prim*400

Aylık Prim*200

Aylık Prim*100

Hastalık Sonucu 
Daimi Maluliyet

Aylık Prim*400

Aylık Prim*200

Aylık Prim*100 

Kaza Sonucu 
Tedavi Masrafları

Aylık Prim*40

Aylık Prim*30

Aylık Prim*20

Hastane Yatış

Aylık Prim*2

Aylık Prim*1,5

Aylık Prim*1

Kritik Hastalıklar

Aylık Prim*400

Aylık Prim*200

Aylık Prim*100


Bu Sigorta ile Birlikte Hangi Avantajlardan Faydalanmak Mümkün Olmakta?

 Vergi Avantajı:

Sigorta için ödenen primlerin isteğe bağlı olarak vergi matrahından indirilmesi mümkündür.

Zengin Asistans Hizmetleri:

Yaşam koçluğu ve psikolojik destek gibi soyut ihtiyaçların yanı sıra acil kara ve hava ambulansı gibi fiziksel tıbbi hizmetlerden faydalanma şansı sunan Allianz Sigorta, tercih edilen plan doğrultusunda mobil check-up ve ikincil sağlık görüşü gibi imkanlardan da yararlanma şansı getirmektedir.

Değişen Şekillerde Prim Ödeme Şekilleri:

Sigorta kapsamında ödenen primlerin kişinin gelir dengesi ve isteğine bağlı olarak ayda bir, üç ayda bir, altı ayda bir ya da senede bir olarak ödenmesi mümkündür.

Sigorta Sonucunda İsteğe Bağlı Geri Ödeme Seçenekleri:

Sigorta süresinin sona ermesi ile birlikte biriken miktar arzu edilirse aylık maaş yöntemi ile alınabilineceği gibi, toplu olarak da sunulabilinmektedir.

Geniş Sigorta Süresi:

Özel Birikim Sigortası içerisinde on sekiz ilâ altmış beş yaş arası tüm bireyler yer alabilmektedir.

Döviz Alternatifleri ile Yatırım Gerçekleştirme:

Sigorta primlerini Türk Lirası bazında ödeyen kişiler, arzu etmeleri durumunda yatırımlarını Türk Lirasının yanı sıra Amerikan Doları ya da Euro olarak değerlendirerek fonlar yardımı ile ekstra kazanç sağlayabilmektedirler. Söz konusu fonların her yıl maksimum dört kere olmak üzere değiştirilmesi de mümkün olmaktadır.