(216) 550 0 410
(530) 290 4 245

Dünya Genelinde Allianz

Hali hazırda Türkiye'nin de dahil olduğu toplamda seksen ülkenin üzerindeki merkezde faaliyetlerine devam eden Allianz Sigorta, yüz elli binden fazla çalışanı ve seksen milyonu aşkın müşterisi ile birlikte varlık yönetimi, bankacılık ve sigortacılık alanında profesyonel hizmetlerin sunulmasını sağlamaktadır. Avrupa'nın lider sigorta şirketlerinden birisi konumunda olan Allianz Sigorta, 2014 yılı itibarı ile bir buçuk trilyon Euro'yu aşkın aktif yönetime sahip olarak günümüzde olduğu kadar gelecekte de ne denli yüksek hedeflere sahip olduğunu açık ve net biçimde ortaya koymaktadır. Allianz, global çaptaki en büyük aktif yöneticilerden birisi olma niteliğini de ilerleyen yıllarda korumaya de müşterilerine daimi memnuniyet kazandırmaya devam etmeyi amaçlamaktadır.