(216) 550 0 410
(530) 290 4 245
Biz Sizi Arayalım
YILLIK HAYAT SİGORTASI

  • Risklere Karşı Tam Koruma
  • Gelecek Planlarınız Güvence Altında
  • Vergi Avantajı ile Daha da Ekonomik
  • Allianz güvencesiyle SigortaVeHayat'da

Yıllık Hayat Sigortası

Herhangi Bir Sebepten Yaşanacak Maluliyetler ve Vefatlar Durumunda Sevdiklerinizin Hayatını Garanti Altına Alın

Hayatın koşturması içerisinde meydana gelebilecek ciddi problemleri çoğu zaman görmezden gelen kişiler, hangi yaşta olurlarsa olsunlar vefat etmeleri ya da bir maluliyete uğrayarak çalışma hayatlarını sona erdirmeleri durumunda hem kendilerinin hem de sevdiklerinin yaşamlarında büyük problemleri ortaya çıkartabilmektedirler. Yıllık Hayat Sigortası bu bağlamda kısa sürede meydana gelebilecek istenmeyen durumlara karşı bir teminat olarak uygulanmaktadır.

Neden Yıllık Hayat Sigortası Yaptırmalı?

Temel bazda kişinin vefatı durumunda ailesinin yaşam standartlarını sabit tutmak ve oluşabilecek ciddi maddi problemleri önlemek için uygulanan Yıllık Hayat Sigortası, kişilerin maddi güçlerine göre değişebilecek farklı oranlar ile birlikte hastalık ya da sakatlık sonucu meydana gelebilecek çalışamamazlık durumlarında da fayda sağlamaktadır. Düşük maliyete sahip olması ve kapsamlı bir koruma sağlaması nedeni ile sıklıkla tercih edilen YHS, kişilerin aşağıdaki tabloda da gösterilen dört ayrı plandan bir tanesini seçerek kendilerine has ödeme planlarını oluşturmalarına da yardımcı olmaktadır.

Teminatlar

Temel Koruma Planı

Aile Koruma Planı

Kapsamlı Hayat ve Sağlık Koruma Planı

Kanser Koruma Planı 

Vefat Teminatı

Kaza Sonucu 
Ek Vefat Teminatı        

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı

Hastalık Sonucu 
Sürekli Sakatlık Teminatı

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

Hastane Yatış Teminatı

Kritik Hastalıklar Teminatı

Kanser Teminatı


Yıllık Hayat Sigortasının Kişilere Sunduğu Avantajlar Genel Başlıklar ile Nelerdir?

Ücretsiz Check-Up

Mevcut Aile Koruma Planı ve Kanser Teminatı ile Kritik Hastalıkları içeren tüm planlarda vefat teminat tutarının 100.000 Türk Lirası ve üzerinde olduğu poliçeler içerisinde elli yaşın altındaki sigortalı kişilere her iki yılda bir, söz konusu yaşın üzerindekilere ise her yılda bir kere herhangi bir ücret ödemeye gerek duyulmaksızın Check-Up Hizmeti sunulmaktadır. Bu hizmetten faydalanılabilinmesi için poliçe priminin yüzde ellisinden daha üstün bir tutarın ödenmesi şartı aranmaktadır.

Vergi Avantajı:

Sigortalar için ödenmekte olan primler vergi matrahından isteğe bağlı olarak indirilebilinmektedir.

Zengin Asistans Hizmetleri:

Profesyonel tıbbi danışmanlıktan, acil durumlarda kara ve hava yolu ile ambulans gönderimlerine kadar pek çok üst düzey hizmetten yararlanabilen sigortalılar, gerek görülen durumlarda psikolojik danışmanlık ve yaşam koçluğu gibi soyut olarak nitelendirilebilinecek isteklerini de karşılayabilmektedirler. Söz konusu asistans hizmetlerinin detayları için firma yetkililerimize iletişim kanalları aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

İkinci Sağlık Görüşü Hizmetleri:

Sigorta sahibinin ve yakınlarının sahip olabileceği ciddi sağlık sıkıntılarında en erken teşhis ve tedavi yöntemlerinde doğru tanıya varılması ve kararların en efektif biçimde verilebilinmesi için İsviçre'de yer alan sağlık kuruluşları üzerinden tıbbi görüş alma olanağı da mevcut bulunmaktadır.

Farklı Şekillerde Prim Ödemeleri:

Kişinin gelir durumu ya da herhangi bir niteliğe bağlı olarak isteğe bağlı ayarlanabilinecek ödeme seçenekleri ile birlikte sekiz eşit taksit, altı ayda bir, üç ayda bir ya da dört eşit taksit şeklinde prim yatırımları gerçekleştirilebilinmektedir.

Poliçenin Yenilenmesi Konusunda Avantajlar:

Kritik Hastalıklar, Kanser Koruma yada Kapsamlı Hayat ve Sağlık Koruma teminatlarının mevcut olduğu Esnek Planlar bazında poliçeye ilk defa giriş yapan kişilerin risk değerlendirmeleri olumlu çıkar ise on yıl boyunca ekstra bir risk değerlendirmesine maruz kalmadan poliçenin yenilenebilinmesi mümkün olmaktadır.

Sigortalılık Süresinde Genişlik:

Benzerlerinden farklı olarak on sekiz ilâ altmış beş yaş aralığındaki tüm bireyler tarafından faydalanabilinen Yıllık Hayat Sigortası, arzu edildiği durumda mevcut poliçe ile birlikte yetmiş beş yaşına kadar da uzatılabilinmektedir.

Yıllık Hayat Sigortası hakkında aklınıza takılan tüm soruların cevaplarına sitemiz üzerinden erişebileceğiniz gibi, haberler ve makaleler üzerinden aldığınız bilgilerin yeterli gelmediği durumlarda da iletişim bilgileri üzerinden yetkililerimize ulaşabilir ve en güncel ayrıntılar konusunda kapsamlı bilgilere erişebilirsiniz.